SJAZOR zoekt!

// Mensen
// Leuke ideeën
// Feedback

WAT IS SJAZOR?

SJAZOR is de ouderraad van de school Sint-Joost-aan-Zee. Dat wil zeggen dat alle ouders van kinderen in onze school welkom zijn. We praten ook Frans, Engels,…

Wat doen we? Waar hielden we ons het afgelopen jaar mee bezig?

FESTIVITEITEN

 • De Kinderbazaar. Een rommelmarkt waar alle kinderen speelgoed/kleren/fietsjes etc. kunnen verkopen. Het doel? Spullen een nieuw leven geven én wat bijbabbelen met een hapje en drankje.
 • De Fietskaravaan. Om de zes weken, maken we ’s morgens voor de start van de school in groep, met de fiets of step, een toertje rondom de school. Het doel? Kinderen de kans geven om voor één keer veilig midden op straat te fietsen. Tonen dat onze kinderen ook hun plaats verdienen in het verkeer.
 • Hapje Tapje: De laatste schooldag voor een schoolvakantie houden we regelmatig een apéro voor alle ouders en kinderen op school. Iedereen brengt zelf iets mee. Het is een ontmoetingsmoment.

DOSSIERS

 • Veiligheid
  • De Schoolstraat. Sinds een jaar is de straat van de school ‘s ochtends afgesloten voor het autoverkeer. Een project waar we héél trots op zijn, andere Brusselse scholen volgen stilaan het voorbeeld van SJAZ.
  • We ijverden – en kregen – houten paaltjes om het zebrapad aan de school tegen wildparkeerders te beschermen. Momenteel ijveren we voor een fietsenparking aan de IBO.
 • Luchtkwaliteit meten met ‘Air Casting’. Een aantal ouders deden dit en vorig schooljaar zelf luchtkwaliteitsmetingen in de buurt. Op school staat ook een vaste luchtkwaliteitsmeter. De bedoeling: aantonen dat de luchtkwaliteit op school niet goed is, en manieren bedenken om dit te verbeteren.
 • Gezonde schoolmaaltijden. De ouderraad lobbyt al een tijdje voor gezondere schoolmaaltijden, maar veel schot is er nog niet in de zaak. We blijven echter bezig met het onderwerp.
 • Voortbestaan IBO. Afgelopen schooljaar zag het er even naar uit dat de IBO zou verdwijnen. De ouders van SJAZOR gingen in dialoog met IBO en de gemeente. De IBO bleef bestaan. Er wordt regelmatig feedback gegeven van de ouders aan de IBO, en omgekeerd. We werken goed samen.

Wat kan je doen?

 • Een vergadering bijwonen. We doen zowel ‘korte’ vergaderingen van een kwartiertje ’s ochtends meteen na de start van de school (op een vrijdag), als ‘langere’ vergaderingen ’s avonds om 19u (op een maandag). Je bent van harte welkom! Soyez le bienvenue! Welcome!
 • Een ideetje, bezorgdheid, verbeterpuntje doorgeven. Mail naar het emailadres sjazouderraad@gmail.com of spreek één van de ouders van SJAZOR aan.
 • Een handje helpen op onze activiteiten. We zoeken momenteel nog mensen die willen helpen bij de organisatie van de Kinderbazaar op zondag 13 oktober! Welke taken zijn er? Flyers maken en uitdelen, op de dag zelf helpen de tafels klaarzetten, koffie maken,…
 • Ons volgen op Facebook en via de mail. We sturen mailtjes met het verslag van de vergaderingen, de agenda, vragen voor hulp etc. Wil je graag onze mails krijgen? Stuur een mailtje naar sjazouderraad@gmail.com.

Agenda

 • Vergaderingen 2019
  • Vrijdag 13 september: ochtendvergadering om 8u45 in de kantine
  • Maandag 7 oktober: avondvergadering om 19u in de leraarskamer
  • Vrijdag 8 november: ochtendvergadering
  • Maandag 2 december: avondvergadering
 • Activiteiten
  • 13 oktober: KINDERBAZAAR
  • De rest volgt nog, ideetjes welkom!

Wie-is-wie?

 • Kadri Soova & Fleur Brenninkmeyer: voorzitters
 • Clara Vanmuysen: communicatie

Er is ook een Schoolraad. Daarin zitten vertegenwoordigers van de school, de ouderraad en de gemeente. Fleur is daar de voorzitter van en vertegenwoordigt er de belangen van de ouders samen met Matthias Van doninck.